April
De voorjaar is nu echt op komst. Tijd om uw tuin voorjaars klaar te maken.
U kunt hierbij denken aan het snoeien van uw heesters en beplanting, achtergebleven blad verwijderen en natuurlijk uw gazon en borders bemesten.
Graag geven we u een aantal tips voor het bemesten van uw tuin. Dit is een belangrijk aspect, wilt u de rest van het jaar genieten van een mooi gazon en een rijk bloeiende tuin.

We zullen een aantal punten de revue laten passeren, nl:
- Twee stappen om mos duurzaam aan te pakken! 
- Welke meststof gebruik ik in de siertuin?
- Beplanting aanplanten
- Uw gazon herstellen in het vroege voorjaar of na het verticuteren?

Alle producten die in de tuintips naar voren komen zijn verkrijgbaar in de tuinwinkel. Hier hebben we eveneens een breed assortiment aan meststoffen specifiek voor bepaalde plantsoorten zoals Buxus, Hortensia, Rhododendrons etc. 

Twee stappen om mos duurzaam aan te pakken!

Een ongebreidelde mosgroei vormt een groot probleem in gazons. Mos wordt meestal slechts tijdelijk onderdrukt, een blijvende oplossing komt er pas wanneer u erin slaagt de oorzaken aan te pakken. De belangrijkste oorzaak is een zwakke groei van het gras zelf. Deze gebrekkige groei vindt zijn oorsprong meestal in een verkeerde zuurgraad en een onaangepaste voedingstoestand van de bodem. Mos moeten we dus op deze twee fronten aanpakken.

STAP 1 : Breng de zuurgraad van de bodem op peil
In een te zure bodem kunnen de graswortels de aanwezige voedingsstoffen niet opnemen. Bovendien zullen de voedingsstoffen snel uitspoelen omdat ze in een zure bodem minder goed vastgehouden worden. Een pH tussen 6,0 en 7,0 is ideaal voor grasgroei. Door een jaarlijkse onderhoudsbekalking met DCM Groen-Kalk® wordt de zuurgraad op een ideaal niveau gehouden voor een goede grasgroei. Het gras kan de voedingsstoffen immers weer goed opnemen en het mos krijgt geen plaats meer om zich te ontwikkelen. Voer deze bekalking bij voorkeur uit in het najaar, de winter of het vroege voorjaar.

STAP 2 : Geef uw gazon de aangepaste bemesting met een indirecte werking tegen mos
Nu de zuurgraad op peil gebracht is met DCM Groen-Kalk®, kunt u de algemene voedingstoestand van de bodem aanpakken. De graswortels zijn nu immers in staat de voedingsstoffen optimaal op te nemen en het gras krijgt een sterke stimulans. DCM Gazon Pur® (NPK 8-4-20 + 3 MgO) is een perfect uitgebalanceerde gazonmeststof met een indirecte werking tegen mos.
DCM Gazon Pur® pakt het mos tot in zijn diepste weefsels aan. Na een paar dagen ziet u het al: het mos verkleurt, wordt geel en sterft af. Na drie weken zal het dode mos tijdens een verticuteerbeurt gemakkelijk verdwijnen. Wanneer u zeer veel mos heeft, is een extra toepassing na het verticuteren aangewezen om de laatste restjes mos helemaal uit uw gazon te verwijderen.
Voordelen;
- bevat geen ijzerproducten en maakt bijgevolg géén vlekken op tegels en kleding
- dankzij lange werking (100 dagen) zal er ook na het verticuteren nog voldoende voeding zijn voor een goede hergroei van het gras voor de vorming van een sterke, dichte zode waarin mos geen kans meer krijgt
- hoog gehalte aan kalium voor een sterke grasmat, beter bestand tegen betreding, droogte en vorst
- in MINIGRAN® TECHNOLOGY: het fijne reukarme en stofvrije granulaat dat proper en gelijkmatig uit te strooien is voor een homogene indirecte werking tegen mos overal in het gazon

Het is aan te raden om in juni-juli uw gazon nogmaals te bemesten met DCM Organische Gazonmeststof. Hiermee houdt u de voeding van het gazon op peil. Wanneer u in het najaar uw gazon nogmaals bemest met DCM Gazon Pur, dan krijgt het mos ook in de winter nauwelijks kansen.

Welke meststof gebruik ik in de siertuin?

Een siertuin waar de planten er gezond uit zien, sterk groeien en rijkelijk bloeien is een streling voor het oog van elke tuinliefhebber. Tijdens de groeiperiode onttrekken deze planten echter veel voedingsstoffen aan de bodem en is regelmatig organisch bemesten noodzakelijk om gedurende jaren van uw siertuin te genieten. Door zowel in het voorjaar als in het najaar te bemesten, zal uw siertuin een heel seizoen lang gezond groeien en rijk bloeien. Bovendien gaan al uw planten gesterkt en afgehard de winter in, noodzakelijk om in het voorjaar snel opnieuw te groeien en te bloeien.
DCM Organische Meststof voor de Siertuin is uiterst geschikt als universele bemesting voor de hele siertuin. Dankzij haar doordachte samenstelling bevat deze meststof de nodige voedingselementen voor een evenwichtige groei en een uitbundige bloei. Het hoge gehalte aan kalium (potas) zorgt voor stevige planten en intense bloemkleuren terwijl magnesium noodzakelijk is voor een frisgroene bladkleur. 

Beplanting aanplanten

Wanneer u beplanting gaat verplanten of nieuwe beplanting gaat aanplanten is het aan te raden de bodem te verrijken met DCM VIVIMUS. Door bij het planten Vivimus te gebruiken zal de beplanting beter aanslaan en is de kans op sterfte bijna nihil.

DCM VIVIMUS® voor Sierheesters, Hagen, Buxus, Bomen en Bloemen is ontwikkeld voor gebruik in zowel zware als lichte gronden. Wanneer u dit bodemverbeterend middel aan het plantgat of de plantsleuf toevoegt, zal het de bodem luchtig en humusrijk maken zodat water, maar ook voedingselementen beter worden vastgehouden.
Planten nemen hun voedingsstoffen op via de wortels. Een bodem met voldoende humus en een goede water - luchtverhouding zorgt doorgaans voor een ideale losse, luchtige structuur waarin de beworteling makkelijk verloopt. Een aanplanting kan slechts slagen wanneer de wortels in het voorjaar snel opnieuw aan het groeien gaan zodat de planten zich binnen de kortste keren voldoende kunnen verankeren. Door een goede opname is de plant in staat om zich ook boven de grond beter te ontwikkelen. Het resultaat van het werk dat ondergronds werd verricht zal zich snel bovengronds laten zien.

Uw gazon herstellen in het vroege voorjaar of na het verticuteren?

Na een lange winter komen de meeste gazons verbleekt en schraal uit de winter. Ook na het verticuteren in het voorjaar kan de gazon er beschadigd en troosteloos bijliggen. DCM GAZONSTART zorgt voor een snel herstel van gazons na de winter en na het verticuteren.
Dankzij een perfect evenwicht tussen snelwerkende en langwerkende stikstof krijgt uw gazon ogenblikkelijk voldoende voeding voor een snelle startgroei of hergroei, en beschikt het tevens over een belangrijk deel stikstof met lange nawerking om de vlotte startgroei gedurende lange tijd vol te houden.

TIP!
Voor een vlotte hergroei van uw gazon in het voorjaar is een goede zuurtegraad (pH) van de grond belangrijk. Bekalk daarom uw gazon in het vroege voorjaar met 1-1,5 kg DCM Groen-Kalk® per 10 m2. Deze zachtwerkende kalk voor gazons bevat extra veel magnesium voor een frisgroene graskleur.
Tuinwinkel Klinkers
Nije Dijk 2a
9468 AT Annen

Ingang via
winkelcentrum d'Anloop

Tel. 06 - 25555012
Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag
09.00 - 17.30 uur

Zaterdag
09.00 - 17.00 uur
Wij zijn:

Volg ons via social mediaVolg ons op Twitter
Ga naar de website van:

Hoveniersbedrijf Klinkers